KÖZMŰEGYEZTETÉS, SZAKFELÜGYELET, HELYREÁLLÍTÁSI/SZERELÉSI MUNKA

Közműegyeztetés:


Az alább megadott elérhetőségeken érkező tervek esetén a közműegyeztetés díja tervenként 5.000 Ft + ÁFA.

A közműegyeztetéshez minden esetben a következőket kérjük:


- a honlapról letölthető kitöltött Megrendelő lapot (letölthető itt)

- tervdokumentációt és annak műszaki leírását


Szakfelügyelet:


Amennyiben a kivitelezés érinti a Micro-Wave Kft. hálózatát és a közműegyeztetés szakfelügyeletet ír elő, a szakfelügyelet megrendelése kötelező, ennek elmulasztása esetén a műszaki átadáshoz nem járulunk hozzá.

A kivitelezés megkezdése előtt minimum 8 nappal írásban értesítést kérünk a munkakezdés helyének, időpontjának és a felelős építésvezetőjének a megnevezésével.


- Szakfelügyelet díja: 12.000 Ft + ÁFA (minden megkezdett óra)

- Kiszállási díj: 5.000 Ft + ÁFA


Külső cég által megrendelt szerelési/helyreállítási munka:


Amennyiben a kivitelezés érinti a Micro-Wave Kft. hálózatát, a kivitelezés megkezdése előtt a 2003. évi C. törvény 97. §-ának, az érvényes üzemeltetési megállapodásoknak, valamint az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. EED-SZ-149-v02. szabályzatának megfelelően meg kell rendelni. Ennek elmulasztása esetén a munkaterület átadáshoz nem járulunk hozzá.

A kivitelezés megkezdése előtt minimum 8 nappal írásban értesítést kérünk a munkakezdés helyének, időpontjának és a felelős építésvezetőjének a megnevezésével.


- Szerelési/helyreállítási munka díja: 15.000 Ft + ÁFA/fő/óra (minden megkezdett óra)

- Kiszállási díj: 5.000 Ft + ÁFA/gépkocsi

- Felhasznált anyagok ára


Extra (előzetes megrendelés nélküli) szerelési/helyreállítási munka:


Amennyiben a kivitelezés érinti a Micro-Wave Kft. hálózatát, és a kivitelezés megkezdése előtt a 2003. évi C. törvény 97. §-ának, az érvényes üzemeltetési megállapodásoknak, valamint az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. EED-SZ-149-v02. szabályzatában foglaltak ellenére nem történt meg a megrendelés, úgy a szerelési/helyreállítási munkákért extra díjat számolunk fel.


- Extra szerelési/helyreállítási munka díja: 30.000 Ft + ÁFA/fő/óra (minden megkezdett óra)

- Kiszállási díj: 5.000 Ft + ÁFA/gépkocsi

- Felhasznált anyagok ára


Kapcsolat:


Postacím: 9026 Győr, Kagyló utca 1.

E-mail: iroda@wave-net.hu

Telefon: + 36 96 316 695, + 36 20 383 5863